Arctic nedgraderer Norske Skog til Selg

Av: Asgeir Nilsen - StockLink iMarkedet
Publisert: 26.04.2013 10:05:35 - Oppdatert: 26.04.2013 10:05:35 

Meglerhuset mener risikoen er høy og anbefaler å dumpe aksjen.

Norske Skog skuffet med gårsdagens resultatrapport for første kvartal og Arctic Securities kutter både anbefaling og kursmål på papirprodusenten.

I en resultatanalyse nedgraderes anbefalingen på aksje til Selg fra Hold, samtidig som kursmålet høvles til 2 fra 3,5 kroner.

Det nye målet tilsvarer dermed en nedside på vel 20 prosent fra dagens aksjekurs.

Det påpekes at resultatene og kontantstrømmen var svakere enn ventet, og at netto rentebærende gjeld høyere var enn ventet. Meglerhuset anser den finansielle risikoen som høy og «fundamentalene» som utfordrende.

I tillegg ser Arctic høy risiko for refinansiering og/eller restrukturering i siste halvår i 2012 eller første halvår 2014.

- Vi anser fortsatt aksjen som en opsjon, men vi mener «risk/reward» ikke er attraktivt selv om potensielt salg av eiendeler i Brasil, Thailand og Malaysia bør gi støtte til den finansielle situasjonen, skriver meglerhuset.
Norske Skogindustrier - Siste aksjekurs: 2,93 +1,38%